Dịch vụ lập Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết

DỊCH VỤ LẬP PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ra đời đã bãi bỏ Thông tư 66/2010/TT-BTC. Theo đó, các mẫu phụ lục kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết bao gồm:

  • Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết
  • Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia
  • Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu
  • Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Hãy liên hệ với bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng để được hướng dẫn chi tiết nhất:

Nếu quý đơn vị có nhu cầu cần dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết vui lòng liên hệ Công ty Kiểm toán AACS chúng tôi theo thông tin như sau:

Mr: Nguyễn Duy Mạnh – Tel: 0908 381 550 | Mail: [email protected]

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

 

Tel: 028 66 500 381 – Email: [email protected]

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Dương Minh Châu

,

Dịch vụ kiểm toán Bố Trạch

,

Dịch vụ kiểm toán Vũ Quang

,

Dịch vụ kiểm toán Lộc Hà

,

Dịch vụ kiểm toán Mèo Vạc

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Bình Thạnh

,

Dịch vụ kiểm toán Tam Đường

,

Dịch vụ kiểm toán Thạch Hà

,

Dịch vụ kiểm toán Tây Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Phổ Yên

,

Dịch vụ kiểm toán An Minh

,

Dịch vụ kiểm toán Chí Linh

,

Dịch vụ kiểm toán Ba Tri

,

Dịch vụ kiểm toán Hải Hậu

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Cai Lậy

,

Dịch vụ kiểm toán Tam Kỳ

,

Dịch vụ kiểm toán Lâm Hà

,

Dịch vụ kiểm toán Cát Hải

,

Dịch vụ kiểm toán Bác Ái

,

Dịch vụ kiểm toán Trùng Khánh

,

Dịch vụ kiểm toán Đức Phổ

,

Dịch vụ kiểm toán Vị Thủy

,

Dịch vụ kiểm toán Dương Kinh

,

Dịch vụ kiểm toán Đà Lạt

,

Dịch vụ kiểm toán Vĩnh Cửu

,

Dịch vụ kiểm toán Điện Biên Phủ

,

Dịch vụ kiểm toán Quản Bạ

,

Dịch vụ kiểm toán Trà Cú

,

Dịch vụ kiểm toán Tiên Lữ

,

Dịch vụ kiểm toán Thuận Bắc

,

Dịch vụ kiểm toán Thạch Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Vũ Thư

,

Dịch vụ kiểm toán Lộc Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Bến Lức

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Hương Trà

,

Dịch vụ kiểm toán Kim Động

,

Dịch vụ kiểm toán Phước Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Sơn Hà

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Hiệp

,

Dịch vụ kiểm toán Lang Chánh

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Mỹ Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Quý

,

Dịch vụ kiểm toán Liên Chiểu

,

Dịch vụ kiểm toán Kim Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Hương Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Thuận Châu

,

Dịch vụ kiểm toán Bát Xát

,

Dịch vụ kiểm toán Đức Cơ

,