Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Nghị định 20, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017, bổ sung nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (country-by-country reporting) và hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu (master file) ngoài yêu cầu hiện tại là lập hồ sơ quốc gia (local file) và nộp tờ khai giao dịch liên kết hàng năm.

Với nỗ lực nâng cao tính minh bạch và tăng cường thanh, kiểm tra giá chuyển nhượng, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần phải mang tính thuyết phục và nhất quán nhằm tăng cơ hội thành công khi xử trí những chất vấn trong thanh, kiểm tra thuế.
Chúng tôi thường xuyên làm việc với các tập đoàn đa quốc gia và các tập đoàn trong nước trong việc hướng dẫn và tư vấn chi tiết về hoạt động tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết và soát xét rủi ro nhằm xác định và phân tích mức độ ưu tiên và xây dựng các chính sách và giải pháp xác định giá giao dịch liên kết. Chúng tôi cũng làm việc với nhiều tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam để giải quyết khiếu nại và vấn đề gây tranh cãi, phức tạp, mang tính đặc thù về giá giao dịch liên kết.

Lợi ích của AACS đem lại cho khách hàng

  • Đáp ứng yêu cầu lập hồ sơ và tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết từ hồ sơ kê khai giao dịch liên kết thường niên đến hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong nước, yêu cầu về hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia;
  • Đánh giá những lỗ hổng trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hiện tại của khách hàng;
  • Rà soát và đánh giá hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hiện tại của khách hàng và đưa ra các khuyến nghị mang tính thực tiễn giúp khách hàng kiểm soát rủi ro và biến các cơ hội thành hiện thực;
  • Hỗ trợ trong thanh tra, kiểm tra thuế và giá chuyển nhượng và các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến thuế; và
  • Xây dựng chiến lược xác định giá giao dịch liên kết phù hợp với mô hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của khách hàng và phù hợp cho tương lai.

Hãy liên hệ với bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng để được hướng dẫn chi tiết nhất:

Xem thêm :------->>>> Dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết 

Mr: Nguyễn Duy Mạnh – Tel: 0908 381 550 | Mail: [email protected]

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

 

Tel: 028 66 500 381 – Email: [email protected]

 


Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Phụng Hiệp

,

Dịch vụ kiểm toán Võ Nhai

,

Dịch vụ kiểm toán Bắc Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Thanh Thủy

,

Dịch vụ kiểm toán Thái Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Điện Biên

,

Dịch vụ kiểm toán Định Quán

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Đốc

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Gia Lâm

,

Dịch vụ kiểm toán Nga Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Vị Thanh

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Gia

,

Dịch vụ kiểm toán Lục Nam

,

Dịch vụ kiểm toán Lộc Bình

,

Dịch vụ kiểm toán An Lão

,

Dịch vụ kiểm toán Vân Hồ

,

Dịch vụ kiểm toán Phước Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Đông Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Cửa Lò

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Hiệp

,

Dịch vụ kiểm toán Quế Phong

,

Dịch vụ kiểm toán Sa Thầy

,

Dịch vụ kiểm toán Hồng Dân

,

Dịch vụ kiểm toán Quận 5

,

Dịch vụ kiểm toán Quảng Nam

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Đống Đa

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Tân Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Yên Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Lục

,

Dịch vụ kiểm toán Yên Phong

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Minh

,

Dịch vụ kiểm toán Tánh Linh

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Lạc Thủy

,

Dịch vụ kiểm toán Mỹ Tho

,

Dịch vụ kiểm toán Mỹ Lộc

,

Dịch vụ kiểm toán Quảng Ngãi

,

Dịch vụ kiểm toán Kim Bôn

,

Dịch vụ kiểm toán Trảng Bom

,

Dịch vụ kiểm toán Vĩnh Hưng

,

Dịch vụ kiểm toán Vũng Liêm

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Ba Tri

,

Dịch vụ kiểm toán Kinh Môn

,

Dịch vụ kiểm toán Thanh Ba

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Tân

,

Dịch vụ kiểm toán Nậm Nhùn

,

Dịch vụ kiểm toán Hữu Lũng

,