Bảng mô tả công việc của kế toán bán hàng

Bảng mô tả công việc của kế toán bán hàng  

Để có thể làm tốt công việc của một kế toán bán hàng ngoài những đức tính cần thiết như trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ còn đòi hỏi bạn phải biết sử dụng thành thạo máy tính vào những công việc cụ thể như tạo bảng hàng hóa, tạo vùng nhập dữ liệu, sử dụng các hàm tính toán…

Công việc cụ thể của kế toán bán hàng: 

 • Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách.
 • Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho phòng kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.
 • Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng.
 • Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
 • Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.
 • Định khoản và phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Lập tờ khai hàng hóa mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT.
 • Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.
 • Lên kế hoạch thu hồi công nợ và liên hệ với khách hàng.
 • Cân đối thuế đầu ra phải nộp với thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn hợp lý.
 • Hàng tháng,quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
 • Sắp xếp,bảo quản và lưu trữ  hóa đơn tài chính.
Xem thêm  03 bước kiểm kê hàng tồn kho

 Các công việc khác

Ngoài ra kế toán bán hàng còn phải làm các công việc như:

 • Cập nhật giá cả, sản phẩm mới.
 • Tư vấn chăm sóc khách hàng.
 • Làm báo giá, hợp đồng.
 • Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.
 • Hỗ trợ kế toán tổng hợp và thực hiện các yêu cầu khác của ban giám đốc.
5/5 - (150 bình chọn)


Trả lời

4 × three =