Notice: Undefined variable: value in /home/aacs/domains/aacs.com.vn/public_html/wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php on line 240

Dịch vụ Chuyển giá

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm những vấn đề sau: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất kinh doanh của công ty và các bên liên kết Phân tích ngành Phân tích chức năng Phân tích tài chính Phân loại doanh nghiệp Lựa chọn phương
Xem thêm
Dịch vụ lập Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết
DỊCH VỤ LẬP PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT Nghị định 20/2017/NĐ-CP ra đời đã bãi bỏ Thông tư 66/2010/TT-BTC. Theo đó, các mẫu phụ lục kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết bao gồm: Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao
Xem thêm
Dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết
Dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết là gì Dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết là dịch vụ được cung cấp bởi các công ty dịch vụ có hiểu biết chuyên sâu về các giao dịch liên kết trong công ty. Đầu tiên cần phải xem xét thế nào là giao
Xem thêm
Bạn cần tư vấn?

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí.

YÊU CẦU TƯ VẤN