Dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín ngăn ngừa rủi ro

Dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín nhất để giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro

Kiểm toán nội bộ là gì

Kiểm toán nội bộ là một chức năng độc lập, khách quan nhằm đảm bảo và tư vấn các hoạt động đã được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp một tổ chức thực hiện được các mục tiêu thông qua việc mang lại phương pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát và quản trị” – Theo Viện kiểm toán nội bộ của Hoa kỳ.

Chức năng của kiểm toán nội bộ

 • Chức năng độc lập, có thể hiểu kiểm toán nội bộ tách riêng biệt với các bộ phận, đối tượng, nội dung chúng ta kiểm toán.
 • Chức năng khách quan tức là kiểm toán nội bộ khi thực hiện kiểm toán thì không có định kiến này, không có xung đột lợi ích này, hay tóm lại là cái gì đấy làm ảnh hưởng chệch hướng đến nhận định
 • Chức năng Đảm bảo và Tư vấn ở đây có nghĩa là việc kiểm soát xem hệ thống chạy có theo quy trình không? Các quy trình được thiết kế có phù hợp với hoạt động của hệ thống và có ngăn chặn được các rủi ro hay không, đảm bảo cho HĐQT cũng như ban lãnh đạo cấp cao việc hoạt động đã đảm bảo theo đúng quy trình đã được thiết kế, và quy trình cũng hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra
Xem thêm  Cách tính phí kiểm toán báo cáo tài chính

Vai trò của kiểm toán nội bộ trong các công ty

Kiểm toán nội bộ ngày nay có vai trò quan trọng trọng trong Công ty, kiểm toán nội bộ giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định, ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra và nâng cao hệ thống kiểm soát của công ty nhằm quản lý chặt chẽ nhất.

Trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ

 • Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ đến lãnh đạo của đối tượng kiểm toán, hội đồng kiểm toán và hội đồng quản trị…
 • Lập và lưu trữ các giấy làm việc, các tài liệu liên quan đến cuộc kiểm kiểm toán, cũng chính là cách bảo vệ chính mình, chứng minh các công việc mình đã làm.
 • Phối hợp với kiểm toán độc lập
 • Không thực hiện hoạt động quản lý.
 • Đảm bảo nhân sự kiểm toán nội bộ có hiểu biết, kỹ năng, kinh nghiệp và các chứng chỉ nghề nghiệp theo yêu cầu thuộc đúng lĩnh vực kiểm toán. Vì thế thường kiểm toán nội bộ cũng hay lấy các nhân sự am hiểu về hoạt động của chính doanh nghiệp mình vào team kiểm toán.

Quyền hạn của Kiểm toán nội bộ trong công ty như thế nào?

 • Được cung cấp quyền truy cập về hồ sơ, nhân sự, tài sản
 • Được duy trì toàn bộ quyền truy cập
 • Được bảo đảm các nguồn lực bên trong và bên ngoài nếu cần thiết
 • Kiểm toán nội bộ phải có quyền rất lớn trong việc tiếp cận, truy cập các vấn đề, đội tượng đang kiểm toán, các cá nhân quản lý không được hạn chế quyền này của kiểm toán viên mới đảm bảo hoạt động của kiểm toán nội bộ đạt kết quả.
Xem thêm  Kiểm toán quỹ từ thiện

Tình trạng kiểm toán nội bộ ở Việt nam

Tại Việt Nam hoạt đồng của kiểm toán nội bộ đôi lúc cũng không được độc lập, phòng kiểm toán nội bộ không có đủ quyền lực mà vẫn chịu sự quản lý của Giám đốc hoặc các bộ phận quản lý khác do đó đôi lúc bị hạn chế do các quy trình, cơ chế lại do chính Giám đốc ban hành.

Tại Việt Nam, nhiều khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũng đồng thời là Giám đốc và bản chất họ chỉ là đại diện cho một phần vốn của tổ chức bên ngoài hoặc của nhà nước nên cũng không thực sự ưa kiểm toán nội bộ.

Ngoài ra, KTNB ở các doanh nghiệp Việt Nam cũng không có quá nhiều quyền truy cập, phỏng vấn nếu không có sự đồng ý của đơn vị được kiểm toán, nhân sự cũng không phải có nhiều kinh nghiệm cũng như kĩ năng

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của AACS

Công ty bạn đang gặp các vấn đề về kiểm soát nội bộ, bạn đang cần sự hỗ trợ cũng như tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ.

Nguồn lực công ty của bạn có hạn, còn chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và bạn cần có sự phối hợp, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ, kiến thức …. Cho nhân viên kiểm toán nội bộ và hệ thống của Công ty bạn.

Xem thêm  DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Công ty bạn đã phát triển và bạn cần một hệ thống đánh giá rủi ro, cũng như quản lý doanh nghiệp mình để đối chiếu với các quy định tuân thủ của pháp luật.

Công ty bạn đã có hệ thống kiểm soát nội bộ, nhưng bạn cần rà soát lại nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát hiện hữu so với những mong muốn của ban lãnh đạo công ty, cũng như của các cổ đông.

Trong vấn đề quản trị doanh nghiệp, Các phòng ban, nhân viên, quy trình ……công ty bạn đã tuân thủ các quy định, cũng như thực hiên đúng chưa?

Sử dụng dịch vụ kiểm toán nội bộ của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được nhiều giá trị gia tăng.

AACS giúp các tổ chức cải thiện thực tiễn công tác quản trị doanh nghiệp , quản lý rủi ro bằng cách thiết lập các hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm chủ động quản lý rủi ro, và hình thành và nâng cấp Hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm giúp doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề chiến lược và hoạt động.

5/5 - (129 bình chọn)


Trả lời

twenty − 12 =