Thi cpa có khó không?

Hỏi đápChuyên mục : Chứng chỉ CPAThi cpa có khó không?
Founda media Nhân viên hỏi 3 năm trước

Tôi là kế toán doanh nghiệp ở tỉnh, tôi muốn hỏi thi CPA có khó không?

1 Answers
MẾN NGUYỄN THỊ Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chào bạn!
Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán thi 4 môn sau:
-Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;
-Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;
-Thuế và quản lý thuế nâng cao;
-Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.
Nội dung từng môn thi bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư này. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật và công khai nội dung, chương trình tài liệu học, ôn thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.
Bạn có thể tự ôn hoặc đến các trung tâm uy tín để ôn thi.Nếu bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản thì chỉ cần chịu khó học và luyện bài tập nhiều thì cơ hội đậu sẽ rất cao ạ .