Nhà thầu nào phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán

Việc nộp báo cáo tài chính được kiểm toán chỉ áp dụng đối với đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP.

Công ty của ông Lê Xuân Hùng (TPHCM) đang chuẩn bị đấu thầu gói thầu mua sắm lắp đặt hàng hóa, về yêu cầu “Kết quả hoạt động tài chính” và “Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh” tài liệu cần nộp theo Mẫu số 09. Trong Mẫu số 09 công ty ông thấy có yêu cầu “Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định”.

Ông Hùng đề nghị được giải đáp, công ty thuộc loại hình công ty TNHH không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP, vậy, trong hồ sơ dự thầu của công ty có phải đính kèm các báo cáo tài chính được kiểm toán không?

Trong trường hợp đã có báo cáo tài chính được kiểm toán thì trong hồ sơ dự thầu công ty chỉ nộp báo cáo kiểm toán này có được đánh giá là đáp ứng được yêu cầu không? Nếu không đáp ứng được yêu cầu thì ngoài báo cáo kiểm toán này công ty còn phải kèm theo những tài liệu nào khi dự thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III và Mẫu số 14 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Xem thêm  Dịch vụ kiểm toán tại thành phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Việc nộp báo cáo tài chính được kiểm toán chỉ áp dụng đối với đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP thì phải đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán trong hồ sơ dự thầu.

Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP đã nêu thì không phải đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán trong hồ sơ dự thầu.

Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải nộp kèm theo bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu như:

– Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

– Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

– Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

– Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Chinhphu.vn
4/5 - (203 bình chọn)


Trả lời

seventeen − six =