Thời hạn nộp báo cáo tài chính mới nhất 2020

1. Báo cáo tài chính là gì?

Trước khi tìm hiểu về hạn nộp báo cáo tài chính, việc hiểu thế nào là báo cáo tài chính sẽ cho bạn có một cái nhìn tổng quan, rõ nét hơn về vấn đề này.

Căn cứ vào quy định tại Điều 3, Luật kế toán số 88/2015/QH13, Quốc hội đã giải thích rõ khái niệm báo cáo tài chính được hiểu là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Hiểu một cách đơn giản hơn thì báo cáo tài chính là một trong những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, tình hình tài chính hay kết quả kinh doanh trong kỳ, trong năm của mỗi doanh nghiệp. Thông qua báo cáo tài chính, người xem có thể nhận định được khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính hàng năm. Riêng với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, cùng với báo cáo tài chính năm thì các đơn vị này còn phải làm báo cáo tài chính tổng hợp/báo cáo tài chính hợp nhất vào mỗi cuối kỳ kế toán năm, dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kinh doanh trực thuộc.

Xem thêm  Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Thực tế, báo cáo tài chính nó đóng một vai trò quan trọng, ý nghĩa với công tác quản lý của các doanh nghiệp, giúp hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn cũng như khả năng huy động vốn trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

2. Quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, mỗi loại doanh nghiệp khác nhau sẽ được áp dụng thời hạn nộp báo cáo tài chính không giống nhau.

2.1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp nhà nước

– Thời hạn phải nộp báo cáo tài chính quý

Nếu lựa chọn nộp báo cáo tài chính theo quý, các doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 20 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Riêng với những công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước thì thời hạn chậm nhận là 45 ngày.

Theo đó, các đơn vị kế toán của doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp báo cáo tài chính quy cho công ty mẹ, Tổng công ty theo đúng như thời hạn do công ty mẹ hay Tổng công ty quy định.

– Thời hạn phải nộp báo cáo tài chính năm

Nếu chọn nộp báo cáo tài chính theo năm thì các đơn vị kế toán phải nộp theo thời hạn chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với những công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước thì thời hạn chậm nhất sẽ là 90 ngày.

Xem thêm  Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Theo đó, các đơn vị kế toán trực thuộc tổng công ty Nhà nước phải nộp báo cáo cho công ty mẹ, tổng công ty theo thời hạn do chính công ty mẹ, tổng công ty quy định.

2.2. Thời hạn phải nộp báo cáo tài chính với các doanh nghiệp khác

Đối với các đơn vị kế toán của doanh nghiệp tư nhân hay các công ty hợp danh thì cần nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Với các đơn vị kế toán thuộc các doanh nghiệp khác thì việc nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Ngoài ra, các đơn vị kế toán trực thuộc phải nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

3. Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào?

Nếu bạn đang thắc mắc báo cáo tài chính cần phải nộp cho cơ quan nào thì có thể tham khảo ngay Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành bởi Bộ Tài chính.

Căn cứ vào Điều 80, Thông tư 133/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.

Ngoài ra, với các doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan kể trên thì còn phải nộp cho cả Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Xem thêm  Báo giá dịch vụ kiểm toán độc lập

Các bạn có thể đọc thêm bài viết: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

https://aacs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-phai-nop-cho-nhung-co-quan-nao/

Như vậy, bài viết trên đây AACS đã gửi đến bạn những quy định liên quan đến báo cáo tài chính mới nhất. Nếu có gì thắc mắc, quý vị liên hệ với AACS để được tư vấn và hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

Điện thoại: 028 66 500 381 – Mobile: 0908 381 550 ( Mr Mạnh) – Mobile: 0908 688 550 ( Ms Phương)

Email: info@aacs.com.vn

 

4/5 - (296 bình chọn)


Trả lời

14 + 16 =