Thuế TNCN đối với hợp đồng lao động dưới 03 tháng, lao động thử việc

Theo điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, lao động thời vụ, hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động:

– Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

=> Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Xem thêm  Những điều cần lưu ý khi tính thuế TNCN mới nhất

=> Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

– Những lao động thời vụ, hợp đồng thử việc, không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập theo mức dưới đây:

a) Nếu Tổng thu nhập dưới 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMDN photo của người đó. (Kèm theo: Hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương, bảng chấm công..) -> Không khấu trừ thuế TNCN.

VD: Công ty A ký hợp đồng thử việc với Nhân viên A thời gian 1 tháng từ ngày 1/12/2017 – 30/12/2017 với mức lương là 3.000.000
– Nhưng tháng 12 nhân viên chỉ đi làm 15 ngày: Mức lương nhân viên A được nhận = 3.000.000 x 15 / 26 = 1.730.000
=> Như vậy là tháng 12 sẽ không khấu trừ thuế TNCN của nhân viên A (Vì thu nhập < 2 tr)

b) Nếu có Tổng thu nhập từ 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên thu nhập trước khi trả cho NLĐ.

VD: Công bạn thuê lao động thời vụ trả lương: 4.000.000/tháng và phụ cấp 500.000 thì:Thuế TNCN phải nộp = (4.000.000 + 500.000) X 10% = 450.000 (Tính theo Tổng thu nhập chi trả cho nhân viên nhé, không giảm trừ)

thuế thu nhập cá nhân aacs

Điều kiện làm cam kết theo mẫu 02

1. Cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN phải có MST tại thời điểm cam kết.
2. Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.
3. Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Xem thêm  GIAO DỊCH LIÊN KẾT KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

– Nếu cá nhân đó có thu nhập 2 nơi thì: Không được làm cam kết và phải khấu trừ 10%.

– Nếu các cá nhân ký hợp đồng với đơn vị dưới 03 tháng, trong năm dương lịch trước khi vào đơn vị những cá nhân này đã đi làm ở nơi khác và có thu nhập tại những nơi này, đã có mã số thuế cá nhân thì các cá nhân này không thuộc diện làm cam kết; Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên theo Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

(Theo Công văn 53094/CT-TTHT ngày 12/8/2016 của Cục thuế TP Hà Nội)

– Trường hợp, trong năm người lao động có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại cùng một tổ chức trả thu nhập ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập một bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng.

– Trường hợp, trong năm người lao động có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/1ần trở lên tại nhiều tổ chức trả thu nhập mà ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập bản cam kết tại từng đơn vị chi trả thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/20151TT~BTC. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng.

Xem thêm  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý năm 2020

(Theo Công văn 4389/TCT-TNCN ngày 08/11/2018 của Tổng cục thuế)

Xem thêm :—–>> Những điều cần lưu ý khi tính thuế TNCN mới nhất

Nếu bạn có nhu cầu Kiểm toán báo cáo tài chính xin vui lòng xem : Kiểm toán doanh nghiệp

4/5 - (240 bình chọn)


Trả lời

ten + twenty =