Notice: Undefined variable: value in /home/aacs/domains/aacs.com.vn/public_html/wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php on line 240

Dịch vụ Tư vấn thuế

Dịch vụ hoàn thuế GTGT
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT CHUYÊN NGHIỆP Hoàn thuế GTGT là gì? Hoàn thuế thuế GTGT là việc ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu
Xem thêm
Dich vụ quyet toan thue tai TPHCM
DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI TPHCM Theo quy định của luật quản lý thuế hiện hành, Các công ty cũng như doanh nghiệp phải tự tính, tự khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung
Xem thêm