Dịch vụ Tư vấn thuế

Dịch vụ hoàn thuế GTGT
Nội dungDịch vụ hoàn thuế GTGTDịch vụ quyết toán Thuế tại TPHCMDỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT CHUYÊN NGHIỆP Hoàn thuế GTGT là gì? Hoàn thuế thuế GTGT là việc ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa,
Read more
Dịch vụ quyết toán Thuế tại TPHCM
Nội dungDịch vụ hoàn thuế GTGTDịch vụ quyết toán Thuế tại TPHCMDỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI TPHCM Theo quy định của luật quản lý thuế hiện hành, Các công ty cũng như doanh nghiệp phải tự tính, tự khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị
Read more