Dịch vụ Soát xét chứng từ trước khi thực hiện quyêt toán thuế

MỨC PHẠT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN THUẾ

Theo quy định về xử phạt vị phạm trong lĩnh vực thuế doanh nghiệp bị phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng chưa kể truy thu và các khoản lãi chậm nộp cụ thể như:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập liên giao cho người mua để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng cho người mua theo quy định tại Nghị định này.

Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn lập khống

Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt;

Phạt 10% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

Để giúp Quý khách hạn chế được các khoản nộp phạt khi thanh quyết toán chúng tôi cung cấp dịch vụ:

SOÁT XÉT TƯ VẤN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Một số công việc AACS sẽ thực hiện:

+ Kiểm tra hóa đơn bất hợp pháp như doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp bị giải thể…

+ Kiểm tra công tác kê khai khấu trừ đối với hóa đơn quá thời hạn kê khai theo quy định

+ Kiểm tra công tác kê khai khấu trừ thuế đối với trên 20 triệu không thanh toán qua ngân hàng hoặc nhiều hóa đơn mua trong ngày của nhà cung cấp có giá trị trên 20 triệu không thanh toán qua ngân hàng.

+ Kiểm tra công tác kê khai khấu trừ đối với hóa đơn không thực hiện đúng thời hạn thanh toán theo như hợp đồng kinh tế

+ Kiểm tra công tác kê khai thuế tạm tính, tạm nộp đối với hoạt động nhận tiền trước hoạt động kinh doanh bất động sản

+ Kiểm tra công tác kê khai khấu trừ đối với hóa đơn không hợp lý, hợp lệ, hợp pháp như hóa đơn không đúng tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, hóa đơn không ghi ngày tháng, hóa đơn tẩy xóa, hóa đơn không viết đúng theo quy định của chế độ kế toán thuế.

+ Tư vấn điều chỉnh các vấn đề phát sinh.

SOÁT XÉT TƯ VẤN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Một số công việc AACS sẽ thực hiện:

+ Kiểm tra công tác đăng ký, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân
+ Kiểm tra chi tiết hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với một số trường hợp chung và chi tiết như:

 • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với con dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi, con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học.
 • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với vợ chồng đã hết tuổi lao động và trong độ tuổi lao động
 • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với bố dượng mẹ kế trong độ tuổi lao động và ngoài độ tuổi lao động
 • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột, cháu ruột, các cá nhân khác tron độ tuổi lao động và ngoài độ tuổi lao động Kiểm tra toàn bộ các khoản thu nhập chịu thuế tiền tiền lương tiền công Kiểm tra toàn bộ khoản các thu nhập được trừ khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân Kiểm tra công tác khấu trừ thuế đối với lao động không quyết toán theo biểu lũy tiến Kiểm tra khấu trừ tiền lương đối với hợp đồng vụ việc Tư vấn xử lý các vấn đề tồn tại

SOÁT XÉT TƯ VẤN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Một số công việc AACS sẽ thực hiện:

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ kê khai thuế, ghi chép sổ kế toán, bán hàng xuất hóa đơn, tính hợp lý hợp lệ của các hóa đơn.

+ Kiểm tra chi tiết các khoản chi phí hợp lý hợp lệ hợp pháp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như:

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định
 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh
 • Chi phí theo định mức tiêu hao nguyên vật liệu
 • Chi phí điện sáng, điện thoại, nước
 • Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, trưng bày
 • Chi phí nghiên cứu khoa học, đào tạo,
 • Chi phí lãi vay, chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 • Chi phí hội họp, khánh tiết, hội thảo, công tác phí
 • Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương
 • Chi phí trích trước, chi phí chờ phân bổ, chi phí bảo hành, bảo dưỡng
 • Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Chi phí trang phục, bảo hộ lao động
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Chi phí thuê tài sản, chi phí môi giới, xúc tiến đầu tư
 • Chi phí khen thưởng phát minh sáng chế
 • Chi phí khai thác thăm dò
 • Chi phí vi phạm hợp đồng kinh tế, chi phí bồi thường, các khoản phạt vi phạm hành chính.
 • Cùng các chi phí khác
 • Tư vấn xử lý các vấn đề tồn tại.

 

TỔNG HỢP SOÁT XÉT LÊN BÁO CÁO CHO KHÁCH HÀNG 

Để biết rõ hơn về dịch vụ soát xét chứng từ trước khi quyết toán thuế cũng như biết phí dịch vụ soát xét.

Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty AACS theo số điện thọai sau:

( Mr Mạnh: 0908 381 550 – Mr Tấn: 0914 587 575)

AACS XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH 

Hãy giúp chúp tối đánh giá chất lượng nội dung