Dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng trong nội nộ bộ doanh nghiệp cũng như các đối tượng sử dụng thông tin trong Báo cáo kiểm toán. Trong môi trường kinh doanh hiện nay luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn, sự giám sát chặt chẽ hơn và bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đáp ứng những kỳ vọng của nhà đầu tư thường được bắt đầu bằng việc đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác.

Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau, phương pháp kiểm toán của chúng tôi được thiết kế phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập, có thẩm quyền và đạo đức nghề nghiệp tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng có liên quan đến các thông tin của đơn vị được kiểm toán, nhằm mục đích xác nhận và báo cáo mức độ phù hợp của các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập sẵn.

Các mục tiêu cụ thể của Kiểm toán như sau:

 • Thứ nhất, đảm bảo cho người sử dụng báo cáo tài chính về tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính; tính hiệu quả, hiệu suất của hoạt động và tính tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Thứ hai, phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai sót có thể dẫn đến sai phạm và gây ảnh hưởng xấu đến đơn vị được kiểm toán;
 • Thứ ba, phục vụ việc quản lý của nhà nước trong sử dụng ngân sách, tiền và tài sản khác của nhà nước.

dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài Chính

Căn cứ vào mục đích kiểm toán, có các loại kiểm toán là:

Kiểm toán hoạt động: Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán.

Kiểm toán tuân thủ: Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

Kiểm toán báo cáo tài chính: Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

AACS cung cấp các Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để nộp báo cáo cho cơ quan chức năng theo quy định.
 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu, làm hồ sơ đấu thầu.
 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để nộp báo cáo cho công ty mẹ,
 • Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính để xác định các rủi ro về thuế và tài chính.
 • Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng.
 • Dịch vụ Kiểm toán nội bộ, Báo cáo cho Hội đồng cổ đông.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Khảo sát thực tế, thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Cử nhóm kiểm toán báo cáo tài chính xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;
 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;
 • Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính ……của doanh nghiệp;
 • Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;
 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…
 • Gởi thư xác nhận các khoản công nợ của Doanh nghiệp
 • Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;
 • Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;
 • Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và dự thảo Báo cáo kiểm toán;
 • Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;
 • Phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức.

Công ty Dịch vụ Kiểm toán AACS, Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Kiểm toán của Bộ Tài Chính và được khách hàng đánh giá là một trong những đơn vị cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính chất lượng, uy tín hàng đầu với đội ngũ Ban lãnh đạo, nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và Thuế và Kiểm soát nội bộ…..

Hãy liên hệ ngay dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán AACS để được những lợi ích sau : 

 • Được cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.
 • Tư vấn tuân thủ đầy đủ các Quy định pháp Luật hiện hành về Kế toán, Kiểm toán; Thuế
 • Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ:
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Tư vấn về thuế và các yêu cầu về việc chấp hành luật pháp, xem xét thuế như là một phần của kiểm toán theo luật định;
 • Tư vấn chính sách nhân sự, lao động tiền lương, ……

Cam kết của Công ty Kiểm toán AACS với DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Thực hiện đầy đủ, chính xác theo nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Đảm bảo lập và gửi báo cáo đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn toàn diện và đầy đủ các vấn đề quản trị nội bộ và nhận diện rủi ro thuế;
 • Nỗ lực cùng Khách hàng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quy trình thực hiện để có thể phát hành báo cáo kiểm toán tuân thủ theo luật định.

Chúng tôi cam kết sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho Quý doanh nghiệp với thế mạnh toàn diện về Kiểm toán báo cáo tài chính, Kế toán tài chính và Tư vấn về thuế

Để biết rõ hơn về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cũng như để biết phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính. 

Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Kiểm toán AACS theo thông tin sau:

Mr: Nguyễn Duy Mạnh – Tel: 0908 381 550 | Mail: manh.aacs@gmail.com

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

 

Tel: 028 66 500 381 – Email: info@aacs.com.vn