Dịch vụ kiểm toán Thuế

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN THUẾ CỦA AACS

Kính gởi: Quý khách hàng cần dịch vụ kiểm toán thuế

Công ty AACS chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán thuế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ nhu cầu khác nhau cho các doanh nghiệp có nhu cầu cần dịch vụ kiểm toán vì mục đích thuế cho doanh nghiệp.

Kiểm toán thuế là loại hình kiểm toán đặc biệt không chỉ thuần túy là kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin về thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số còn phải nộp, đánh giá và xác nhận sự tuân thủ luật pháp về Thuế.

Mục đích của doanh nghiệp cần dịch vụ kiểm toán thuế

+ Biết được doanh nghiệp của mình có tuân thủ các quy định về thuế hay không

+ Không biết sẽ bị phạt bao nhiêu tiền thuế khi có đợt kiểm tra, quyết toán thuế

+ Công ty thay đổi đổi kế toán liên tục, hệ thống kế toán lỏng lẻo, sổ sách kế toán không đảm bảo tính chính xác

+ Kế toán thiếu cập nhật thông tin, hiểu sai dẫn đến những sai sót, sơ xuất khi quyết toán thuế và bị cơ quan thuế xử phạt.”

Công việc của kiểm toán thuế đối với Kiểm toán viên

Kiểm toán viên phải có những hiểu biết cần thiết về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị kiểm toán, cần có sự đánh giá để xác định mức độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó xác định hợp lý phạm vi và nội dung kiểm toán thuế, thời gian cần thiết cho các cuộc khảo sát cơ bản, thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán cũng như các phân tích cơ bản phục vụ cho kiểm toán.

Kiểm toán thuế cũng cần kiểm tra, đánh giá và xác nhận mức độ tin cậy của thông tin tài chính về số thuế phải nộp, số đã nộp và số còn phải nộp; độ tin cậy của các thông tin về số thuế nợ đọng, số thuế thu nhập hoãn lại, số thuế GTGT phải hoàn

Kiểm toán thuế cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm toán, đặc biệt chú trọng công việc trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. Kiểm toán viên cần thu thập đủ thông tin về doanh nghiệp, đánh giá thông tin một cách tổng quát nhằm phát hiện điểm yếu cần đi sâu nghiên cứu.

Kiểm toán thuế cần nhận dạng đầy đủ các rủi ro, trước hết là rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát. Rủi ro tiềm tàng về thuế thường tiềm ẩn ngay trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục liên quan đến thuế.

Kiểm toán về thuế cần đánh giá sự tuân thủ luật pháp trên tất cả các khía cạnh của thuế như đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và quản lý thuế.

Thu thập và xem xét chứng từ, tài liệu kế toán là cần thiết, nhưng rất cần các phương pháp quan sát, đối chiếu, phân tích và xác định các mối liên hệ hữu cơ của các nghiệp vụ kinh tế.

Kết luận của kiểm toán thuế

ngoài ý kiến xác nhận độ tin cậy của thông tin, cần có ý kiến rất cụ thể về số thuế còn phải nộp, số thuế được hoàn trả, cách thức xử lý những khoản nợ đọng thuế trong trường hợp doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng khó khăn hoặc kinh doanh thua lỗ.

Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán thuế của Công ty AACS


 + Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

+ Giúp doanh nghiệp đánh giá việc tuân thủ luật thuế và xác định nghĩa vụ thuế từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ nhằm giảm thiểu rủi ro về truy thu thuế và phạt thuế.

+ Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế

+ Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập

+ Quản lý rủi ro về thuế

+ Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ

+ Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán

+ Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế cho doanh nghiệp

+ Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế

Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Công ty AACS chúng tôi để được chúng tôi cung cấp thông tin dịch vụ kiểm toán thuế cũng như báo giá dịch vụ kiểm toán thuế.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

Điện thoại: 028 66 500 381 – 0908 688 550

Email: info@aacs.com.vn

4.5/5 - (6 bình chọn)