Kiểm toán viên Nhà nước bắt buộc phải có chứng chỉ CPA?

Hỏi đápChuyên mục : Chứng chỉ CPAKiểm toán viên Nhà nước bắt buộc phải có chứng chỉ CPA?
Founda media Nhân viên hỏi 3 năm trước

Xin cho mình hỏi Kiểm toán viên Nhà nước bắt buộc phải có chứng chỉ CPA có đúng không?

1 Answers
Best Answer
Thu Phương Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chào bạn!
Theo Điều 13 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về Kiểm toán độc lập thì Kiểm toán viên Nhà nước bắt buộc phải có chứng chỉ CPA.
Dưới đây là tiêu chuẩn để trở thành Kiểm toán viên nhà nước theo Điều số 13 của Nghị định trên:
Điều 13. Tiêu chuẩn kiểm toán viên
1. Kiểm toán viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15 của Nghị định này;
b) Có bằng cử nhân chuyên ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng hoặc chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên;
c) Có khả năng sử dụng tiếng nước ngoài thông dụng và sử dụng thành thạo máy vi tính;
d) Có Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp.
2. Những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán, kiểm toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp, được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận thì phải đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức và được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ kiểm toán viên thì được công nhận là kiểm toán viên.
3. Bộ Tài chính quy định nội dung thi, hội đồng thi tuyển, thủ tục cấp và thu hồi Chứng chỉ kiểm toán viên.