04 TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẮT BUỘC THAM GIA BHXH 2021

04 TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẮT BUỘC THAM GIA BHXH 2021

1. Người lao động thuộc đối tượng không phải tham gia BHXH bắt buộc

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Người lao động không thuộc nhóm đối tượng dưới đây thì không phải tham gia BHXH bắt buộc:

– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Lưu ý: Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực sẽ không còn HĐLĐ theo mùa vụ. Đồng thời, NLĐ chỉ thực hiện 02 loại hợp đồng là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, từ 2021,chỉ có các đối tượng sau:

+ Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn.

Xem thêm  KẾ TOÁN PHẢI LÀM GÌ KHI TỒN QUỸ TIỀN MẶT QUÁ NHIỀU?

+ HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

– Cán bộ, công chức, viên chức.

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn…

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

– NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc.

2. Người lao động không làm việc và không hưởng lương 14 ngày trở lên trong tháng

Tại khoản 4, 5, 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

– NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Xem thêm  Công ty dịch vụ kiểm toán tại Đắk Nông

– NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp… nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

– NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, NLĐ và đơn vị không phải đóng BHXH. Tuy nhiên thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH do cơ quan BHXH đóng BHYT cho NLĐ.

3. Người hưởng chế độ hưu trí, người hưởng trợ cấp mất sức lao động

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019, những đối tượng dưới đây không phải đóng BHXH bắt buộc:

– Người đang hưởng lương hưu hàng tháng không phải đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nếu người này tham gia làm việc theo HĐLĐ mới sẽ được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

– Quân Nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

4. Người đang trong thời gian thử việc

Căn cứ Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, từ 01/01/2021, thử việc có thể ký Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng thử việc. Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều này, trong nội dung của hợp đồng thử việc thì không phải tham gia.

Xem thêm  Những công việc kế toán cần làm trước và sau Tết dương lịch 2021

Trên đây là những trường hợp không phải tham gia BHXH bắt buộc. Nếu còn vấn đề thắc mắc về các ché độ BHXH khác, vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

4/5 - (208 bình chọn)


Trả lời

seven + twenty =